Prosinec 2007

Veselé Vánoce

16. prosince 2007 v 16:31 Knihovna
Naše redakce Vám přeje nádherné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a krásný Nový rok :-)

Podvečerní čtení pohádek

1. prosince 2007 v 14:32 Akce knihovny
Pobočka knihovny KVK ve Vesci pokračuje v podvečerním čtení pohádek tentokrát na téma : Augustýnkovo pohádkové putování za řemesly.
První zastávkou bylo Tkalcovství. Hostem večera byla paní Evelína Rejcová, která děti po pohádce pozvala do tkalcovské díly občanského sdružení Pochodeň. Paní Rejcová ví o řemesle téměř všechno a děti si mohly nejen vyzkoušet v praxi tkalcovský stav, ale dozdvědět se i o historii tkalcovství především v Podkrkonoší.
Četli jsme pohádku Jak krtek ke kalhotkám přišel a pro starší děti byla připravena Pohádka tkalcovská Amálie Kutinové.

19. října
Hostem druhého večera Putování byla paní Vladimíra Sodomková, amatérská krajkářka, ktrerá vyprávěla dětem o paličkování. Děti si nakonec mohly samy vyzkouet práci s paličkami a zjistit, že je to řemeslo, kterému se mohou věnovat jen ti nejtrpělivější. Paní Sodomková slíbila, že nás navštíví ještě jednou, aby dětem předvedla jednodušší druhy krajky, napíříklad háčkovanou.
Pro malé děti byla připravena pohádka z knihy Pavla Šruta Pavouček Pája, pro starší pak pohádka Petry Rakové Krajkářka.
16. listopadu
Hostem třetího večera byla paní Libuše Kratochvílová. Děti se nejem dozvěděly o historii barvířství, ale vyzkoušely si i batikování a potisk. Protože dílnička byla delší četli jsme jen pohádku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.

Týden knihoven na pobočkách

1. prosince 2007 v 14:30 Akce knihovny
V Týdnu knihoven navštivili Liberec manželé Palečkovi. Je to pro nás velká čest, protože jejich čas je rozložen mezi tvorbu a cestování: v současné době připravuji větší projekt v Japonsku a času spíše nezbývá. Naše děti znají knížky Tylínek, O malém tygrovi, Kouzelný sad a Dárek. Tři první knihy paní spisovatelka (ale i režisérka) také zfilmovala. Tři besedy, které jsme se vzácnými hosty zorganizovali, navštívilo asi 300 dětí ze ZŠ Lesní, ZŠ Česká ve Vesci a MŠ Malínek v Doubí. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého nejen o tvorbě, ale i o osobním životě autorů. Například, že jejich knížky vyšly ve více než 20 zemích světa všech kontinentů, tedy nejen ve jmenovaném Japonsku, ale i v exotické Jihoafrické republice, že paní spisovatelka má oblíbenou barvu černou a zlatou a pan ilustrátor všechny možné barvy modré, ale především indigo. Také, že pan Paleček chtěl být původně veterinářem, a proto maluje nejraději zvířátka - a taky zahrádky. Libuše Palečková seznámila děti s nově připravovanou knihou A kdo jsem vlastně já aneb Cesta cestička, která dala název i projektu, který se uskutečňuje na pobočce ve Vesci. Na novou knížku se všichni těšíme: knihovníci, pedagogové, rodiče i děti, protože knížka bude nejen hravá a zábavná, ale zároveň děti seznámí se světem kolem nich. Jde o citovou encyklopedii pro nejmenší a měla by mít i filmovou podobu.

Na fotky se můžete podívat -> tady <- ...

Beseda s Ivonou Březinovou

1. prosince 2007 v 14:28 Akce knihovny
Knihovnu ve Vesci navštívila paní spisovatelka pro děti Ivona Březinová, původním povoláním učitelka. Snad proto je jednou z "nejpilnějších" účastníků besed pro děti. Tentokrát navštívily knihovnu děti ze základní školy v Doubí - přesněji ZŠ Kaplického. Paní spisovatelka si s dětmi povídala nejen o své tvorbě a zákulisí vzniku některých knih, ale dokázala je zasvětit i do procesu vzniku knihy, zaměřila se i na ilustrátory dětských knih a zapojila i hry, které odhalily dětem, že pravdu můžou mít všichni, ačkoli má každý jiný názor. Zájem o knížky paní Březinové byl velký, nejvíce je mrzelo, že si nemohou zakoupit knížku Začarovaná třída, která sice vyšla už ve třech vydáních, ale přesto je vyprodaná.

Na fotky se můžete podívat -> tady <- ....