Leden 2008

Podvečerní čtení pohádek - únor

31. ledna 2008 v 9:54 Akce knihovny
Únorovým tématem je ševcovství:
První cechy ševců byly v Těšíně založeny v XVI století, v Bohumíně 1577 a Fryštátu 1447. Dávní městští ševci šili boty nejen pro měšťany a šlechtu, ale i pro armádu a okolní vesničany. Vyráběli boty sešíváním nakrájených kusů kůže. Již od XI století se používaly podpatky. Byly šity vysoké boty, které byly součástí mužského lašského a těšínského kroje, střevíce, střevíčky a zimní boty zvané "sukienioki" atd.
Vybavení ševcovských dílen bylo různé, ale každý musel mít základní nástroje ke kterým patřily velké nůžky na stříhání kůže a sukna, ostré nože pro krájení tvrdé kůže, jehly a jehlice, železné a dřevěné kopyta, kleště a další nářadí. Ke konci XIX. století začali ševci požívat šicí stroje pro sešívání kůže a jako nejlepší považovali značku Singer. Dále používali speciální stroj pro dokončovací práce na obuvi, který vyráběla firma Frobana. Její hlavní část byla tvořena hřídelí na které byly kotouče pro černění a leštění obuvi. Šití obuvi předcházelo důkladné změření nohy klienta.
Soukromé dílny ševců byly provozovány do roku 1948, kdy byli ševci nuceni vstoupit do družstev nebo jiných státních komunálních služeb. V dnešní době velmi nevznikají skoro žádné ševcovské dílny, existují pouze opraváři obuvi.
Viz anketa....

Podvečerní čtení pohádek - leden

31. ledna 2008 v 9:45 Akce knihovny
Každý měsíc, se v naší knihovně koná akce pro děti nazvaná Podvečerní čtení pohádek, někteří možná tuší , jiní neví o co se jedná. Na každém čtení je dané téma, od kterého se odvíjí další dění, které je velmi různorodé. Můžete zde besedovat, poslouchat čtení pohádek, pozorovat zajímavé prezentace a poslouchat příběhy zajímavých lidí, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s daným tématem.
Lednovým tématem je Sklářství:
Sklářství je řemeslo a průmyslové odvětví zabývající se výrobou a zpracováním skla. Patří k nejstarším řemeslům, neboť k objevu skla došlo již kolem roku 3000 př. n. l.
Počátky českého sklářství spadají do 13. století. Archeologické průzkumy odhalily sklárny z druhé poloviny 13. století v pohraničních horách. Jednalo se o soustavu zpravidla tří pecí (v největší se při teplotách přes 1200°C tavilo sklo, zbylé pece byly pomocné) chráněnou jednoduchými dřevěnými přístřešky. Nejstarší sklárny pracovaly V Krušných horách, Lužických horách, na Šumavě a v dalších oblastech s dostatečnými zásobami dřeva, kterého sklárny spotřebovaly ohromné množství (k topení a k výrobě potaše), vody a dalších surovin (křemen a vápenec). Vyrábělo se především okenní a stolní sklo, jehož hlavními odběrateli se stala města, kláštery a šlechtická sídla.