Květen 2008

Svátek sousedů

20. května 2008 v 17:59 Akce knihovny
Svátek sousedů Sobota 31. května 2008
9 - 18 hodin: Den otevřených dveří - půjčování knih
10 hodin: Medvědí pohádky
13 - 16 hodin: Výtvarná dílna pro děti

13 - 16 hodin: Soutěže pro všechny
17 hodin: Beseda s Mgr. Věrou Vohlídalovou Na houpačce nejen s knihovnou aneb Jak
prosadit společnou věc

18 hodin: Táborák pro účastníky výtvarné dílny

Kočičí soutěž

9. května 2008 v 10:10 Soutěže
Vítězné obrázky, které se hodnotily na Noci s Andersenem ...