Červen 2008

Provozní doba o prázdninách

29. června 2008 v 16:58 Knihovna
O letních prázdninách má i naše knihovna volno a to od 1.7. - 27.7. 08 od 28.7. 08 jsou vám dveře opět otevřeny.

O ztracené notičce

27. června 2008 v 23:09 Tvorba dětí
Básnička s názvem "O ztracené notičce" je výtvorem Zuzky Bayramové (9 let), která zízkala čestné uznání v soutěži KVK Liberec Aby ze světa nevymizela radost, kategorie do 9 let.
O ztracené notičce
Byla jedna notička,říkali jí Gustička.
Jednoho dne vyskočila z textu ,
nemohla však vůbec najít cestu.
Hledala své místo v muzice,
bála se jít mezi dlouhé notové ulice.
Našla jednu veselou skladbu,
přemýšlela zda opravdu,
je to skladba pro ní.
Byl to ale metal. Kdo by jí tam nechal?
Dlouhé čtyřdobé Géé.To tam není potřebné.
Už si navždy myslela,že své místo ztratila.
Šla tou dlouhou ulicí, bez úsměvu na líci.
Co to ale v dáli slyší,to je hudba srdci bližší.
Hudba byla pomalá, Gustičce se líbila.
Šla se zeptat houslového klíče,
zda je volno u nich v uličce.
Našla místo nastálo, v dechovce Géé zůstalo.
Více informací o uvedené akci -> Aby ze světa nevymizela radost

Prázdniny

27. června 2008 v 12:52 Knihovna

Fotofokumentace svátku sousedů

19. června 2008 v 18:06 Galerie
Na žádné akci nesmí chybět fotografování...vyjímkou nebyla ani oslava svátku sousedů na naší vesecké pobočce. Zde přikládáme několik fotozáběrů:

Náš svátek sousedů

19. června 2008 v 17:52 Akce knihovny
V sobotu 31.5.2008 se knihovna poprvé zapojila do akce Svátek sousedů, který vznikl v roce 1999 v Paříži a v roce 2005 se slavil už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí. Smyslem naší akce bylo 1) zapojit do dění celé rodiny, 2) umožnit setkání sousedů, kteří na sebe v průběhu roku nemají čas.
Teploty tuto sobotu vystoupaly do výšin, které vyhnaly vesecké a doubské spoluobčany spíše k vodě, takže účast 45 lidí byla sice malá, ale přesto jsme si my zúčastnění vše užili. V sousední restauraci Kiki bar se debatovalo, na sousedním hřišti TJ Sokol Doubí se soutěžilo, na sousedních kolejích TUL se hrálo divadlo, nakonec táborák, kde už nás zbylo pouze šest, ale za účasti pětileté Apolénky.
Svátek sousedů ve vesecké knihovně byl dodatečně přejmenován na Den pro Apolenku. Vstupenkou na dopolední divadlo (Rolnička: Medvědí pohádky) byly pohlednice vytvořené z vítězných obrázků kočiček a jednu z nich právě vytvořila Apolenka. (Výtěžek z prodeje pohlednic půjde na podporu Bobíka - městského útulku).
Na výtvarné dílně se tvořily diplomy a medaile na další takřka sousedskou akci: fotbalový pohodový turnaj, který bude probíhat v červenci ve Vesci. Celou akcí nás provázela Apolenčina radostná tvořivost. Apolenka ani nezapomněla využít mimořádné sobotní výpůjční doby knihovny. Ještě před táborákem však byla beseda určená těm starším, než je Apolenka. Beseda s bývalou paní ředitelkou Mgr. Věrou Vohlídalovou byla uspořádaná v souvislosti s vydáním její knížky Na houpačce nejen s knihovnou.
Knížka vypráví o překážkách, které člověk musí překonat, aby dosáhl veřejně prospěšného cíle. Musí mít cílevědomost, vytrvalost a osobní statečnost. I to je námět pro sousedy, kteří chtějí prosadit společnou věc.

Návrat ke svátku sousedů I.

19. června 2008 v 17:50 Akce knihovny
Co je Svátek sousedů?
Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party", při níž se setkáte se svými sousedy.
Kdy se svátek slaví?
Na konci května, v České republice proběhl poprvé 30. května 2006. V roce 2007 se svátek koná 29. května.
Kde se může svátek konat?
Můžete pozvat sousedy k sobě domů, nebo se můžete dohodnout na použití společných prostor bytových domů. Dále je možné Svátek uspořádat v parku, v zahradě, popřípadě v kulturním zařízení obce.
Jak svátek připravit?
Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu - společně vymyslete a připravte prostory, program, občerstvení pro toto setkání - každý donese něco. K dobré atmosféře přispěje hudba, hry pro malé i velké.
Kdo může akci uspořádat?
Všichni, kteří mají sousedy a rádi by se nimi lépe poznali.
Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská sdružení, školy a další instituce aktivní v příslušné lokalitě.
Jakou má svátek tradici?
Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil se už v 377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí.