Duben 2010

Parta darebáků

15. dubna 2010 v 15:49 Tvorba dětí
Příběh nám zaslala Kristýnka Férová

PARTA DAREBÁKŮ

Jednoho krásného dne se chlapec jménem Vojta rozhodl že se zeptá paní ředitelky jestli by nemohl říci něco poučného do rozhlasu.Paní ředitelka samozřejmě souhlasila.Vojta se dˇábelsky usmál a zakřičel do rozhlasu ,,Parta darebáků začína právě tedˇpojdˇte se přihlásit do nové party darebáků. Určitě se vás přihlásí mnoho ale jen pár z vás se stane novými členy úžasné party darebáků.Přihlásit se můžete ve 4.A ."Paní ředitelka se rychle vzpamatovala a než by se Vojta nadál paní ředitelka zavolala jeho třídní učitelku Beránkovou.Paní učitelka rychle přiběhla do ředitelny a co tam nevidí
svého nejzlobivějšího žáka Vojtu.Paní ředitelka vysvětlila paní učitelce jak jí Vojta napálil a jak využil školní rozhlas.Vojta se chopil příležitosti a prchal do třídy.Jeho třídní učitelka to však čekala.
Chytla Vojtu za rameno ale Vojta se jí vyvlíkl.Vojta utíkal z ředitelny dlouhou chodbou až konečně
dorazil do třídy 4.A . Vojta uviděl u své lavice partu kluků kterou moc dobře zná jsou to totiž spolužáci.Byla to pěkná čtyřka.Tito chlapci se snažili dostat do party darebáků zrovna když je chtěl
Vojta zkoušet jak dobrý jsou darebáci tak se do dveří vyřítila učitelka.Kluci věděli že když něco neudělaj tak se můžou rovnou s partou darebáků rozloučit proto si všichni stáhli kalhota a ukazovali na učitelku zadky.Učitelka jim už na ty zadky chtěla namlátit když v tom si Jenda prdl.Učitelka v tom smradu nechtěla učit tak utekla do sborovny takže děti měli volnou hodinu a Vojta novou partu darebáků.

Básnička o 4.A

15. dubna 2010 v 15:46 Tvorba dětí
Básničku složila Kristýnka Férová

BÁSNIČKA O 4.A

Tato třída 4.A
To jsou prostě zvířata.
Matiku tu umíme,
velká čísla dělíme.
Češtinu tu umíme
Vyjmenovaná slova zvládáme.
Na výtvaru se těšíme
krásné obrázky kreslíme.
Je s námi velká legrace
a rádi si spolu hrajeme.
Jsme docela chytráci,
ale když zazvoní
proměníme se v bubáky.
A když zazvoní,
sedneme si do lavic,
dostaneme úkoly
a proměníme se ve
vzteklé gorily.